CEYGEM DESTEKLERİ

Ofis ve/veya Üretim Alanı Tahsisi :

İşin kurulacağı mekan, makul bir kira ödemesi karşılığı, girişimcilere tahsis edilmektedir. İlk yıl düşük olan kira tutarı, diğer yıllar kira sözleşmesinde öngörüldüğü üzere tedricen arttırılmakta böylelikle girişimcinin piyasa koşullarına uyum sağlaması amaçlanmaktadır.

 

 İş  Planı Hazırlama :

İş Planı, işi kurma yolunda neyin, ne zaman, nasıl ve kiminle yapılacağını özetleyen bir yol haritasıdır.

Başta KOSGEB olmak üzere, kamu ve çeşitli finansal kuruluşlarla iletişime geçmek isteyen tüm girişimcilerin, iş fikrini detaylıca analiz ettiği, “etkin hazırlanmış bir iş planı”nı hazırlamaları ve gerektiğinde bu kurumlara ibraz etmeleri gerekir. CEYGEM’de yer alan tüm girişimciler de prensip olarak iş planı hazırlarlar. Bu bağlam da CEYGEM  bünyesinde girişimcilere KOSGEB desteklerinden faydalanma da İş Planı Hazırlama da destek vermektedir. Öte yandan KOSGEB için iş planı, girişimcilerin teşvik unsurlarından yararlanmalarının ön koşuludur.

 

Ortak Ekipman  Kullanımı :

Eğitim Salonumuzda bulunan internet bağlantılı bilgisayarlar ile fax, fotokopi ve buzdolabı, girişimcilerimizin kullanımına tahsislidir. Girişimciler, müşterileriyle yapacakları toplantılar için önceden rezervasyon yaptırmak kaydıyla CEYGEM eğitim salonunu kullanabilirler. Eğitim salonu bir iş toplantısının ihtiyaç duyacağı tüm gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

Girişimci, ortak ekipman kullanım imkanı ile hem gereçler için sermayesinden harcama yapmamakta hem de kullanımındaki alanda fiziksel bir daralma yaşamamaktadır.

 

İhtiyaç  Odaklı Eğitim Programları :

Girişimcilerimiz için, ihtiyaç duydukları konularda eğitimler düzenlenmektedir. Böylece girişimcilerin kendilerini geliştirme ve mesleki donanımlarının arttırılması sağlanmaktadır.

 

Girişimci  Tanıtım Desteği :

Girişimcilerimizin tanıtımı ve bilinirliğini sağlamak için yerel ve ulusal medya araçlarını etkin biçimde kullanarak bir firmanın ürettiği ürün ve hizmetleri onların özelliklerini, kurumsal kimliğini, üretim biçimini, teknolijisini daha geniş kitlelere yaygınlaştırılmasında CEYGEM destek vermektedir. 

 

Kütüphane :

Girişimcilik ve bağlantılı konularda çıkanlar ile tarafımıza ulaşan basılı yayınlar, Kütüphanemizde değerlendirilmekte ve okuyucuların dikkatine sunulmaktadır.

 

Danışmanlık :

Tüm girişimcilerimiz, talep etmeleri halinde CEYGEM Yönetiminin referans ve yönlendirmesiyle ihtiyaç duydukları, idari, mali, hukuki ve yönetsel konularda danışmanlık hizmeti alabilirler.

 

Sergi Salonu :

Girişimcilerin yeni ürettikleri ürünlerin tanıtımlarını yapmak ve  satışa sunmaları amacıyla CEYGEM sergi salonu imkânından faydalanabileceklerdir.

 

 ( 2919 Okunma )

Etiketler :

CEYGEM DESTEKLERİ

Yeni Giriimcilere Ynelik Hizmetler

Bireylere Ynelik Hizmetler

letmelere Ynelik Hizmetler

Sosyal Sorumluluk almalar