Belgelendirme

BELGELENDİRME

Bölgede mesleki ve teknik eğitimin istenen seviyelerde olmaması ve bu iş gücünün iş piyasasında yeterince talep görmemesi, iş piyasası ve eğitim sistemi arasında uyumsuzluk olduğunun önemli bir göstergesidir. Ayrıca herhangi bir eğitim almadan usta-çırak ilişkisi ile yetişmiş ve iş sahibi olmuş çok sayıda çalışanımız bulunmaktadır.
 
CEYGEM vermiş olduğu belgelere, ulusal ve uluslararası geçerlilik kazandırmak için akredite uygunluk değerlendirme kuruluşu olma hedefini ortaya koymuştur. Bu hedef sonucunda, UGETAM A.Ş – CEYGEM organizasyonunda enerji sektörüne yönelik olarak, gelecek talepleri karşılamak için eğitim ve personel belgelendirme ihtiyaçlarının karşılanması, yapılması, eğiticilerin eğitilmesi ve teknik destek konularında eğitim danışmanlığının yapılması amacıyla iş birliği protokolü yapılmıştır. Aynı zamanda CEYGEM ile Almanya’nın Hamburg kentinde İNAB/BFW kuruluşu ile kaynakçılık alanında uluslar arası düzeyde kalifiye elaman yetiştirmek için işbirliği anlaşması imzalanmıştır. 
 
Bu amaçla
İşverenler, işe alınacak kişinin taşıması gereken bilgi ve becerileri önceden bilecek, yanlış kişiyi istihdam ederek para ve zaman kaybetme riskini en aza indireceklerdir. Aynı zamanda işin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, değişen koşullara ayak uydurabilen kişilerin istihdam edilmesi işverenin rekabet gücünü artıracaktır. 
Yenilikleri takip ederek bilgi üreten nitelikli personel, sürekli güncellemek zorunda olduğu kişisel ve mesleki yeterliliğe sahip olacak, dolayısıyla, iş yaşamına da artan kalite hâkim olacaktır. 
Nitelikli işgücü istihdamının yaygınlaştırılması ile tüketiciye daha kaliteli mal ve hizmet sunulması mümkün olacaktır. 
Mesleki bilgi-beceri ölçme sınavı sonucunda alınan belge, kişiye, sahip olduğu bilgi ve becerileri bir işe başvururken ispatlama olanağı vermektedir. 
Meslek tanımları ve içerikleri belirlenmiş olacağından dolayı, çalışanlar yeni bir iş öğrenme ya da iş değiştirme durumunda neleri öğrenmesi ve bilmesi, dolayısıyla kendini nasıl geliştirmesi gerektiğini bileceklerdir. 
Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan mesleki yeterlilik belgeleri ile iş gücünün serbest dolaşımı sağlanacaktır. 
Eğitim sektörü, iş yaşamının ihtiyaç duyduğu işgücünün sahip olması gereken bilgi ve beceriler hakkında bilgi sahibi olacaktır. Eğitim programları bu çerçevede hazırlandığında, kişilerin meslek standartlarına uygun olarak eğitilmesi çok daha mümkün olmaktadır. Bu sayede mesleki eğitim yaygınlaşacak ve eğitim, iş yaşamı için vazgeçilmez bir unsur halini alacaktır. 
İnsana, dolayısıyla geleceğe yapılan bu akıllı yatırım ile istihdamın gelişmesi, verimlilik ve rekabet gücünün artmasıyla beraber, ülke ekonomisinin güçlenmesine de büyük bir katkı sağlanacaktır. Bu katkı, ülke ekonomisinin diğer ekonomilerle daha rahat rekabet edebilmesi için güçlü bir zemin oluşturulacaktır. 


( 2318 Okunma )

Etiketler :

Belgelendirme

Dogalgaz

Kaynakçılık

Yeni Giriimcilere Ynelik Hizmetler

Bireylere Ynelik Hizmetler

letmelere Ynelik Hizmetler

Sosyal Sorumluluk almalar