İş Gücü Yetiştirme

 

İŞGÜCÜ YETİŞTİRME
 
CEYGEM İşgücü Yetiştirme Hizmetlerinden;
Meslek sahibi olmayıp işsiz olanlar,
Meslek sahibi olup işsiz olanlar,
Meslek değiştirmek isteyenler ,
İşini sürdürmek ve işinde yükselmek isteyenler 
 
faydalanabilir.
 
İşgücü yetiştirme kursları kapsamında hedef gruptaki kişilere iki konuda destek sağlanmaktadır:
Birincisi, bireylere işverenlerin talep ettiği ya da ilerde talep edebileceği alanlarda mesleki nitelik kazandırma;
İkincisi, kişilerin eğitimler sonunda kazanacağı mesleki nitelikleri belgelendirme  
 
CEYGEM bünyesinde İşgücü Yetiştirme kurslarının açılmasında, bölgedeki işverenlerin istihdam odaklı sıcak taleplerine öncelik verildiği gibi bireylerin talep ettiği işgücü eğitim konularında da hizmet verilebilmektedir.  CEYGEM İşgücü Yetiştirme kurslarını tamamlayan bireyler uygun iş pozisyonlarına yönlendirilir ve istihdamına destek verilir.
 
 
 
CEYGEM KURSLARI
 
1. İŞ/MESLEK EDİNDİRME KURSLARI
 
İş/Meslekle ilgili bilgi, beceri ile iş alışkanlıkları kazandıran ve bireyin yeteneklerini çeşitli yönleriyle geliştiren eğitim süreci olarak planlanmaktadır. Bu kurslar başta İŞKUR olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak açılmaktadır. 
 
İş/Meslek edindirme çalışmalarında,  işgücü içerisindeki bireylerin istihdam imkânını artırmak için bölgesel bir yaklaşım izlenerek; 
Bölgede talep edilen İş/Meslekler,
Bölgenin ihtiyaç duyduğu mesleki nitelikler,
Bölgeye ve bireye uygun meslek seçimi,
hususlarına özel önem verilerek, bu konulara ilişkin destek hizmetleri sunulmaktadır. 
 
 İş / Meslek kursların açılmasında,  bölgedeki işverenlerin istihdam odaklı taleplerine öncelik verilmektedir. 
 
2.GELİŞTİRME VE UYUM KURSLARI
Bölgedeki işletmelerin, çalışanların verimini arttırmak,  mesleki gelişimlerini sağlamak ve yeni teknolojilere uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla, işletmelerin talepleri doğrultusunda hazırlanan ve uygulanan eğitim programıdır. 
Geliştirme ve Uyum Kursları bölgede çalışan iş gücünün teknolojik gelişmelere uyumunun sağlanması ve bu gelişmelerin endüstriyel teknik gelişmelerin aktarılması ve işgücünün eğitimsizliğinden kaynaklanan ürün/iş kazalarını en aza indirmeyi hedeflemekteyiz. 
 
3.GİRİŞİMCİLİK KURSLARI
Girişimcilik kursları; bölgede girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak, kendi işini kurmak isteyen girişimci adaylarını iş kurma konusunda cesaretlendirmek, başarılı işletme kurabilmeleri için gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla açılmaktadır.  
Girişimcilik eğitimlerimiz ile girişimci adaylarının iş kurma sürecini anlamalarını, bu süreçteki yapılabilirlik araştırması, iş planı gibi çalışmaların gerekliliğine inanmalarını ve bu çalışmaları nasıl yapacaklarını öğrenmelerini sağlamaktayız. 
Uygulamalı girişimcilik eğitimi;
Sınıf içi ve grup çalışmaları
İş fikirlerine özel araştırma,
Pazar sorgulama,
İş planı yapma 
Konularını içermektedir. Program kapsamında eğitmenler, her bir katılımcıyı bireysel olarak izler ve gerekli yönlendirme ve koçluk desteğinde bulunur.
 
4.ÇALIŞMA BECERİLERİ KURSLARI
Çalışma Becerileri Eğitimlerimiz ile İş/Meslek eğitim görmüş/görmekte olan bireylerin istihdam edilebilme becerilerini geliştirerek iş yaşamına aktif katılımlarını ve iş yaşamındakilerin verimliliklerini artırmaya yönelik olarak düzenlenmekte olan eğitim programıdır. 
Çalışma Becerileri eğitimlerimiz ile İş hayatındaki iş çevresi ile olumlu, etkili ilişkiler kurmanın ve ilerletmenin yollarına dair bilgiler verilecektir. Ayrıca iş ortamında, ekip halinde çalışmanın özellikleri ve başarılı bir ekip üyesi olabilmek için kazanılması gereken davranışlar hakkında da katılımcıların bilgi ve becerileri geliştirilecektir. İş hayatında karşılaşılabilecek sorunlarla baş etme ve çözüme becerileri geliştirerek işte tutunma ve ilerlemelerine katkı sağlanmaktadır. 
 
5.İŞE HAZIRLAMA KURSLARI
İşe hazırlama kursları ile bölgeden gelecek istihdam talepleri doğrultusunda işgücünü, işin gereklileri doğrultusunda bilgi, beceri ve davranışların sistemli bir şekilde, işe başlama öncesinde kısa süreli eğitimler ile yetiştirme sürecidir. 
İşgücünü işin gereklerine hazırlama uyumlaştırma süreci olarak özel bir ya da iki alan da kısa süreli eğitimler ile işgücüne destek olmaktır. 
 
6.EK BECERİ GELİŞTİRME KURSLARI
İş/Meslek edinmiş iş arayan bireylerin işgücü piyasasında iş bulma olasılığını artırmak, çalışanların ise çalışabilirliklerini, verimliliklerini arttırmak amacıyla paket teknik ve beceri eğitimler ile destek olunmaktadır.
 


( 3022 Okunma )

Etiketler :

İŞGÜCÜ YETİŞTİRME

GELİŞTİRME VE UYUM KURSLARI

GİRİŞİMCİLİK

Yeni Giriimcilere Ynelik Hizmetler

Bireylere Ynelik Hizmetler

letmelere Ynelik Hizmetler

Sosyal Sorumluluk almalar