Tarihçe

Bakü - Tiflis – Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Şirketi Türkiye Şubesi (BTC), Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR)  ve Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)  Ceyhan merkezli bölgesel kalkınma projesi uygulama kararı almışlardır. Bu bağlamda, 2008 yılında bölgede bir alan araştırması yapılarak ihtiyaçlar belirlenmiştir. Alan araştırmasından elde edilen veriler de değerlendirilmek suretiyle "Sektörler Arası İşbirliğine Dayalı İstihdamı Geliştirme ve Girişimciliği Destekleme Projesi" hazırlanmıştır. Beş ana bileşenden meydana gelen bu proje 2009-2011 döneminde uygulanmış ve öngörülen hedeflerin büyük bölümü aşılmıştır. Bölgede nitelikli işgücü yetiştirme arz kapasitesinin oluşturulması amacıyla Ceyhan Ticaret Odası bünyesinde bir sürekli eğitim merkezi kurulmuştur. 07.07.2010 tarihinde açılan bu kurum CEYGEM fikrinin oluşmasına da katkı sağlamıştır. Sözü edilen proje’de bir İŞGEM modelinin geliştirilmesi öngörülmüştü. Yapılan çalışmalar sonucunda geliştirilen model yerel kuruluşlarca da benimsendikten sonra uygulama aşamasına geçilmiştir. 

► Ceyhan Ticaret Odasının öncülüğünde, Ceyhan Belediyesi ve Ceyhan’daki Meslek kuruluşları (Ceyhan Ticaret Borsası, Ceyhan Ziraat Odası, Ceyhan Esnaf Kef. Koop. Odası) bir iş geliştirme merkezi kurmak üzere harekete geçmişlerdir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) de bu ortaklık içerisinde yer almaya kararlaştırmıştır.

 ► 08.06.2011 tarihin'de Ceyhan Belediyesi gerekli imar değişikliklerini yaparak D400 karayolu üzerinde 10 dönümlük bir arsayı İŞGEM yapılmak üzere tahsis etti.

   Ceyhan İş Geliştirme Merkezi (CEYGEM) temeli 29 Temmuz 2011’de Adana Valisi Sayın İlhan ATIŞ, TOBB Başkanı Sayın M. Rıfat HİSARCIKLIOĞLU, KOSGEB Başkanı Sayın Mustafa KAPLAN ve BTC Dış İlişkiler Müdürü Sayın Le COMPTE’un katıldığı bir törenle atıldı.

 ►  07.02.2012 tarihinde Ceyhan İş Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu.

 ► Ceyhan İş Geliştirme Merkezi (CEYGEM)inşaat için 02.04.2012 tarihinde yapılan ihale sonucunda; İhale komisyon üyeleri tarafından söz konusu iş Bulut İnşaat / Gün-İş İnşaat Taah.Tic.Ltd.Şti  ortaklığına  karar verildi.

16.08.2012 tarihinde Özel Ceyhan İş Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Kursu, özel öğretim kurumu olmuştur.

►30.01.2013 tarihinde Özel CEYGEM İlkyardım Eğitim Merkezi olmuştur.

►07.08.2013 tarinde Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışanların Eğitim Ve Belgelendirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolu İmzalandı.

 

 

 

 

 ( 6563 Okunma )

Etiketler :

CEYGEM