Hakkımızda....

İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM), ülkemizde ve dünyada girişimciliğin desteklenmesi, istihdamın artırılması, bölgesel kalkınmanın sağlanması için kullanılan önemli destekleme araçlarından birisidir. Yeni girişimlerin ve mevcut KOBİ’lerin desteklenmesinde İŞGEM ve benzeri yapıda oluşturulmuş destekleme araçları giderek yaygınlaşmaktadır. Ülkemizde İŞGEM’lerin kurulması ve yaygınlaştırılması çalışmaları KOSGEB tarafından koordine edilmektedir.

Çukurova bölgesinde İŞKUR-KOSGEB ve BTC işbirliğinde yürütülen “Sektörler Arası İşbirliğine Dayalı istihdamı Geliştirme ve Girişimciliği Destekleme Projesi’nde bir İŞGEM Modeli geliştirilmesi ön görülmüştü.

İŞLEVLERİ

Ceyhan Ticaret Odasının öncülüğünde kurulan Ceyhan İş Geliştirme Merkezi’nin temel işlevleri aşağıda özetlenmiştir: 

•    KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesi ve belgelendirilmesi,
•    KOBİ’lere eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulması,
•    Yeni girişimcilerin desteklenmesi ve girişimciliğin özendirilmesi,
•    Yeni girişimciler için güvenli iş ortamının sağlanması,
•    Yerel ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesi,
•    Rekabet ortamının gelişmesine destek verebilmesi,
•    Ekonominin canlandırılmasına katkı sağlanması,
•    İşsizlere yönelik işe hazırlama ve meslek kursları,
•    Çalışanlar için geliştirme ve uyum kursları,
•    İşletmelere yönelik;
•    İlkyardım ile iş ve işçi sağlığı güvenliği kursları,
•    İşyeri hekimliği hizmetleri,
•    İş ve işçi sağlığı güvenliği eğitim ve danışmanlığı,

 ( 5524 Okunma )

Etiketler :